Μόνο για Μέλη: Σύνδεση
>>
Πληκτρολογήστε μέρος της λέξης ή μία λέξη ή μία φράση προς αναζήτηση..
Νομοθεσία

Σ’ αυτές τις σελίδες θα ενημερωθείτε για τους Νόμους και τις Αποφάσεις της Ελληνικής νομοθεσίας, ως προς την λειτουργία των επιχειρήσεών μας και πάνω στα διάφορα σημαντικά προβλήματα του κλάδου μας, τα οποία κατά καιρούς προκύπτουν.


Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
Διάφοροι Άλλοι Νόμοι
05/11/2021
ΦΕΚ 5138 Β' 05/11/2021 - Έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του COVID-19.
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00...
 
20/10/2021
ΦΕΚ Β' 4860 20/10/2021: "Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας περιόδου 2021 - 2022".
Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας περιόδου 2021 - 2022...
 
18/06/2021
ΦΕΚ 2660 Β' 18/06/2021
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00...
 
03/04/2021
ΦΕΚ 1308 Β' 3/04/2021
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00...
 
05/02/2021
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00...
 
06/11/2020
ΦΕΚ 4899 Β' 06/11/2020
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020...
 
02/11/2020
ΦΕΚ 4831 Β' 02/11/2020
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Τα καταστήματα με ΚΑΔ 4511 (Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων) παραμένουν ανοιχτά...
 
22/10/2020
ΦΕΚ 4681 Β' 22/10/2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450/11.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4484)...
 
11/10/2020
ΦΕΚ 4484 Β' 11/10/2020
Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19...
 
15/09/2020
ΦΕΚ 3958 Β' 15/09/2020
Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19...
 
28/07/2020
ΦΕΚ 3131 Β' 28/07/2020
Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19...
 
26/07/2020
ΦΕΚ 3099 Β' 26/07/2020
Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19...
 
03/07/2020
ΦΕΚ 2721 Β' 03/07/2020
Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. Α 11574/638/18/ 22-05-2019 κοινής απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Διαγραφή αυτοκινήτων από το on-line μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφο ρίας (Μητρώο αδειών κυκλο- φορίας) αυτοκίνητων οχημάτων του Υπουργεί- ου Υποδομών και Μεταφορών λόγω εξαγωγής/ αποστολής σε άλλη χώρα...
 
16/06/2020
ΦΕΚ 2377 Β' 16/06/2020
Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Μάιο 2020...
 
04/06/2020
ΦΕΚ 2168 Β' 04/06/2020
Κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων...
 
31/05/2020
ΦΕΚ 2087 Β' 31/05/2020
Κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων...
 
30/05/2020
ΦΕΚ 104 Α' 30/05/2020
Επέκταση οικονομικών ενισχύσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τους αυτοαπασχολούμενους…
 
04/04/2016
Κ.Υ.Α. αρ. 25132 οικ. ΦΕΚ 908 Β' 4-4-2016
Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας
 
20/11/2015
Ν. 4346/20-11-2015 ΦΕΚ.152 Α'
Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. Νέα τέλη κυκλοφορίας για το 2016..............
 
09/07/2015
Κ.Υ.Α. αρ. 70330 οικ. ΦΕΚ. 1421 Β' 9-7-2015
Ρυθμίσεις σχετικά με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) και την λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.
 
31/12/2013
Κ.Υ.Α / Ν. 4223/31-12-2013 ''Παράταση του μέτρου της απόσυρσης των αυτοκινήτων οχημάτων''
ΦΕΚ. Α' 287/31-12-2013 άρθρο 16
 
19/09/2013
Α.Π.: ΔΠΕΙΣ Δ 1145701 ΕΞ2013/19-09-2013 ''Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών''
Τροποποίηση της Απόφασης Κ1-802, ως προς τον τρόπο είσπραξης, απόδοσης και ελέγχου καταβολής Φ.Σ.Κ.
 
25/11/2011
K.Y.A. / Ν. 4030/25-11-2011 ''Επιτρέπεται η κυκλοφορία των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη''
ΦΕΚ Α' 249/25-11-2011 άρθρο 50 ''Τελικά επετράπη η κυκλοφορία των αυτοκινήτων Diesel σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη''
 
03/05/2011
Κ.Υ.Α. ''Για έγκριση Τύπου Μηχανοκίνητων Οχημάτων''
Τήρηση διατάξεων της Κ.Υ.Α.15492/1178/05(ΦΕΚ 523/Β/12.4.2007)
 
31/03/2011
Κ.Υ.Α. / Ν. 3943/31-3-2011 ΦΕΚ Α' 66
Νόμος σχετικός με την Απόσυρση Φορτηγών Αυτοκινήτων: Άρθρο 30 §5 - το Τέλος Ταξινόμησης: Άρθρο 30 - την παράταση εκτελωνισμού έως 29-6-2011 της οδηγίας Euro 4 Άρθρο 30 § 2..............
 
11/02/2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) ΦΕΚ. Β' 246/11-2-2011
''Διαδικασία και λεπτομέρειες για την απόσυρση - Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας''
 
17/12/2010
Κ.Υ.Α. / Ν. 3899/17-12-2010 ΦΕΚ Α' 212
Νόμος σχετικός με την Απόσυρση Επιβατικών Αυτοκινήτων: Άρθρο 8 §2 - τη Διαδικασία Εισαγωγής Αυτοκινήτων - το Τέλος Ταξινόμησης: Άρθρο 8
 
15/07/2010
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις
Νόμος Υπ. Αριθ. 3863 (ΦΕΚ 115Α 15/01/2010) Νόμος σχετικός με τα πλασματικά χρόνια συνταξιοδότησης, Άρθρο 10, Παράγραφος 18.
 
10/11/2009
Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) ''Σχετικά με την καταβολή οικονομικών κίνητρων απόσυρσης αυτοκινήτου''
 
06/10/2009
Α.Π.:Οικ.53671/8473 Οδηγίες για την εφαρμογή της ΚΥΑ
«Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΦΕΚ Α 181).»
 
28/09/2009
Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) ΦΕΚ Β' 2082/28.09.2009
Σχετικά με την ''διαδικασία της απόσυρσης''
 
16/09/2009
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου - ΦΕΚ Α΄ 181/16.09.2009
Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου-Απόσυρση
 
18/05/2006
Υπουργική Απόφαση ''Για ταξινομήσεις & διευκρινιστική Εγκύκλιος''
 
23/03/2004
K.Y.A. ''Κοινοποίηση της 1012568/120β/Τ.& Ε.Φ./10-2-04 κοινής υπουργικής απόφασης''
Έκδοση άδειας & μεταβίβαση - Διαδικαστικό πλαίσιο & κόστη
 
08/01/2001
Κ.Υ.Α. / Διαδικαστικό πλαίσιο μετατροπής ξένων αδειών οδήγησης
 
01/12/1998
Κ.Υ.Α. ''Διαδικασίες και δικαιολογητικά για τον χαρακτηρισμό των επιβατικών αυτοκινήτων σαν αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και υπαγωγής των φορτηγών στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν2682/98''
Σχετικά με την ταξινόμηση βάσει ρύπων
 
05/08/1991
Κ.Υ.Α. / Ν. 1959/5-8-1991 ''Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη''
ΦΕΚ. Α' 123/5-8-1991 άρθρο 26 ''Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων diesel σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη''
 
Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος | Ελ. Βενιζέλου 248, 17675 Καλλιθέα | Τ: 2109413028 | F: 2109431677 | E: info@seeae.gr

Powered by Clarus | Protean Technologies