Μόνο για Μέλη: Σύνδεση
>>
Πληκτρολογήστε μέρος της λέξης ή μία λέξη ή μία φράση προς αναζήτηση..
Νομοθεσία

Σ’ αυτές τις σελίδες θα ενημερωθείτε για τους Νόμους και τις Αποφάσεις της Ελληνικής νομοθεσίας, ως προς την λειτουργία των επιχειρήσεών μας και πάνω στα διάφορα σημαντικά προβλήματα του κλάδου μας, τα οποία κατά καιρούς προκύπτουν.


Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Γενικά
Διαδικασίες ΚΤΕΟ
Πινακίδες ΔΟΚ
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
Διάφοροι Άλλοι Νόμοι
05/11/2021
ΦΕΚ 208 Α' 5/11/2021
Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις...
 
20/10/2021
ΦΕΚ Β' 4860 20/10/2021: "Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας περιόδου 2021 - 2022".
Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας περιόδου 2021 - 2022...
 
13/10/2021
Σχέδιο Νόμου ΥΜΕ
Άρθρο 29 "Στοιχεία κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος" Άρθρο 41 "Θέση σε κυκλοφορία μεταχειρισμένων Ε.Δ.Χ. οχημάτων"...
 
25/11/2020
Εγκύκλιο ΥΜΕ Αριθ. Πρωτ.: 109376
Ταξινόμηση μεταχειρισμένων ΕΙΧ οχημάτων και μοτοσυκλετών από χώρες του εξωτερικού. Άρση ακινησίας οχημάτων...
 
12/10/2020
Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ.: 65019
Διευκρινίσεις για προσωρινά μέτρα θέσης σε κυκλοφορία μοτοσικλετών, επιβατικών οχημάτων, φορτηγών και λεωφορείων...
 
06/10/2020
Eγκύκλιος Αριθ. Πρωτ.: Γ6/49808/1516
Προσωρινά μέτρα για τη θέση σε κυκλοφορία μοτοσικλετών, επιβατικών οχημάτων, φορτηγών και λεωφορείων...
 
07/09/2020
Εγκύκλιος Aριθ. Πρωτ. Οικ.: 53210/850
Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων από την Ιταλία...
 
17/08/2020
Εγκύκλιος Aριθ. Πρωτ. Οικ.: 50481/801
Ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων από την Ιταλία...
 
14/05/2020
Εγκύκλιος Αριθ. πρωτ.: οικ. 27955/425
Ταξινομήσεις μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων με προηγούμενη κυκλοφορία σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4663/2020 (Α΄30)...
 
14/04/2020
Εγκύκλιος Αριθ. Πρωτ.Οικ.:23969/350
Ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων...
 
10/04/2020
ΦΕΚ 1299 Β' 10/04/2020
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και 27.4.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των ιδιωτικών επιχειρήσεων...
 
28/03/2020
ΦΕΚ 1081 Β'- 28/03/2020
Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών (ΚΑΔ 71201400)...
 
27/03/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ Οικ. 21010/306
Τεχνικός έλεγχος προς ταξινόμηση αστικών λεωφορείων
 
21/03/2020
ΦΕΚ 951 Β'-21/03/2020
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ)...
 
19/03/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΕΟ
Παράταση ισχύος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) που εκδίδονται από τα Δημόσια και Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. και των Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.)...
 
06/03/2020
Εγκύκλιος του ΥΜΕ με Αριθ. πρωτ.: 12829/192/06-3-20
Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 53 του ν. 4663/2020...Πίνακας με τη συχνότητα περιοδικού τεχνικού ελέγχου (σύμφωνα με την οδηγία 2014/45/Ε.Ε.) για κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε...
 
18/02/2020
Εγκύκλιος του ΥΜΕ με Αρ. Πρωτ. 11711/151/18-2-20
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 53, 54 και 71 του ν. 4663/2020 «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 30).
 
12/02/2020
ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ, ΝΟΜΟΣ 4663 (ΦΕΚ. 30Α’/12-2-20)
Άρθρο 53. Πρόσθετες απαιτήσεις για την έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας επιβατηγών οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί πρώτη φορά σε χώρα του εξωτερικού και έχουν εισαχθεί στη Χώρα μας ως μεταχειρισμένα…
 
31/12/2019
ΦΕΚ Β' 4949 / 31-12-19
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης οικ. 48288/2635/2019 «Έναρξη λειτουργίας του Ηλε- κτρονικού Συστήματος Καταχώρισης Βεβαιώσε- ων Μεταχειρισμένων Οχημάτων»
 
31/10/2019
ΦΕΚ Β' 3975 / 31-10-2019
Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων: 1) Οικ. 19111/192/2019 2) Οικ. 24996/2840/2011 3) 20794/2222/2012...
 
11/09/2019
ΦΕΚ Β΄3445 / 11-09-2019
Τροποποίηση της οικ. 48288/2635/2019 υπουργικής απόφασης «Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης Βεβαιώσεων Μεταχειρισμένων Οχημάτων» (Β’ 2550)...
 
05/07/2019
ΦΕΚ Β΄2832 / 05-07-2019
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης οικ. 24996/2840/2011 (Β΄1123) «Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Συγκέντρωση επεξεργασία και αποστολή στοιχείων των διενεργουμένων τεχνικών ελέγχων»...
 
05/07/2019
ΦΕΚ Β΄2832 / 05-07-2019
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης οικ. 24996/2840/2011 (Β΄1123) «Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Συγκέντρωση επεξεργασία και αποστολή στοιχείων των διενεργουμένων τεχνικών ελέγχων»...
 
24/06/2019
ΦΕΚ 2469 Β΄/ 24-06-2019
Υπουργική απόφαση του Υπουργού Μεταφορών κου Σπίρτζη που κάνει απαγορευτική την εισαγωγή των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από χώρες της Ε.Ε.
 
22/04/2019
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 32833/1782/19 / 22-04-2019
Θέμα: Πρώτη επικαιροποίηση της αρ. πρ. 50657/2521/18 εγκύκλιος με θέμα <<Περιορισμοί ταξινόμησης 2019 και 2020>> και άλλα...
 
26/03/2019
ΦΕΚ 1003 Β΄ / 26-03-2019
Υπουργική Απόφαση του κ. Χ. Σπίρτζη σε ότι έχει σχέση με τα χιλιόμετρα.
 
10/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 97049/4907 /10-12-2018
Θέμα: Δεύτερη επικαιροποίηση της με αρ. πρ. 23604/1182/30-3-2017 εγκύκλιος με θέμα << Περιορισμοί ταξινίμησης 2ου εξαμήνου 2017 και 2018>>...
 
30/03/2018
Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ:59 Α' / 30-3-2018)
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις... Με την ψήφιση του νόμου γίνονται πλέον απαγορευτικές οι εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτ/των...
 
21/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 92164/4660 / 21-12-2017
Θέμα: «Τροποποίηση εγκυκλίων περιορισμών ταξινόμησης»...
 
31/10/2017
Νομοσχέδιο για τα εισαγόμενα μεταχερισμένα αυτοκίνητα
Νομοσχέδιο του ΥΜΕ που αφορά τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα...
 
19/06/2017
Αριθ. Πρωτ.: A 39840/2275, 19-06-2017
Παροχή διευκρινίσεων περί της με αρ. πρωτ. οικ.37152/2620/23-05-2017(Β’ 1849) κ.υ.α. αναφορικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας αυτοκίνητων Οχημάτων (για τα χλμ)...
 
26/05/2017
ΦΕΚ Β' ΑΡ.Φ.1849/26-5-17
Να αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας τα χλμ των εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων...
 
07/04/2016
Αριθμ. Πρωτ. Πρωτ.: οικ.25022/2202/7-4-16
Θέμα: Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 20188/1129/16 (Β’ 853/30-3-2016) Υ.Α. στα ΚΤΕΟ της Χώρας αναφορικά με την εγκατάσταση συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ΣΑΠ)
 
03/03/2016
Αρ. πρωτ.: 15545/885 "Τροποποίηση (5η έκδοση 3ος/2016) των εναλλακτικών απαιτήσεων για μεμονωμένες εγκρίσεις."
 
08/02/2016
Αρ. πρωτ.: οικ.1329/45 "Κοινοποίηση των αποφάσεων για τη χρήση υγραερίου και φυσικού αερίου σε οχήματα."
 
18/06/2015
ΦΕΚ. 1163 Β' 18-6-2015
Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύπου οχημάτων Ειδικής Χρήσης−Ειδικού Σκοπού και διαδικασία ταξινόμησης.
 
12/05/2015
Α.Π.: 28690/1045 ''Περιορισμοί ταξινόμησης, οχήματα τέλους σειράς''
Από 01/09/2015 δεν ταξινομούνται αυτοκίνητα οδηγίας Euro5, παρά μόνο Euro6...........
 
26/02/2015
Α.Π.: A – οικ. 8458/658/15 ''Πινακίδες ΔΟΚ - Όχι κυκλοφορία στο εξωτερικό''
Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με την υπ’ αριθμ. Α−18382/1905/22-08-2013 του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 2046/ Β’) «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως στοιχείων κυκλοφορίας για δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών»
 
26/06/2014
Α.Π.: Α 32654/2548 ''Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης των οχημάτων''
Διευκρίνηση για την βεβαίωση τελών κυκλοφορίας
 
08/04/2014
Α.Π.: 18895/1286/08-04-2014 ''Μεταβίβαση και πρώτη ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων χωρίς συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση''
 
24/03/2014
Α.Π.: οικ 18438/1253/14/24-03-2014 ''Τροποποίηση των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση Εθνικής έγκρισης τύπου μικρής σειράς και μεμονωμένων εγκρίσεων''
 
10/03/2014
Α.Π.: οικ 15067/1050/10-03-2014 ''Περιορισμοί ταξινόμησης οχημάτων λόγω εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας 2007/46ΕΚ''
 
18/02/2014
Α.Π.: οικ 10819/713/14/18-2-2014 ''Τροποποίηση χαρακτηρισμού ''Διπλού Καυσίμου''στο ΤΑΟ''
 
31/01/2014
Α.Π.: 68054/7749/13/31-1-2014 ''Περί ειδικών ελαστικών με καρφιά''
 
18/12/2013
Α.Π.: οικ 61292/7341/13/27-11-2013 ''Περιορισμοί ταξινόμησης οχημάτων λόγω εφαρμογής νέων κανονισμών του ΕΚ''
 
21/11/2013
Α.Π.: 50715/6588/21-11-2013 ''Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης περί φόρτωσης ρυμουλκούμενων-ημιρυμουλκούμενων σε οδικά οχήματα''
 
25/10/2013
Α.Π.: οικ 54302/5607/25-10-2013 ''Περιορισμοί ταξινόμησης οχημάτων λόγω εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας 2007/46/ΕΚ''
 
08/08/2013
ΑΡΙΘΜ.Α-18382/1905/8-8-2013 ''Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως στοιχείων κυκλοφορίας για δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών''
 
06/03/2008
Χορήγηση Δοκιμαστικών Πινακίδων σε εμπόρους για ενάριθμα αυτοκίνητα οχήματα
 
22/02/2008
Α.Π.: Α-3625/343 ''Έκδοση άδειας κυκλοφορίας πετρελαιοκίνητων Ε.ΙΧ. αυτοκινήτων, στο όνομα επιχειρήσεων εκμισθώσεως αυτοκινήτων''
 
23/01/2008
''Ποιοί έχουν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ''
 
23/01/2008
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ)
Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ)
 
04/09/2006
Α.Π.: 46031/3017/04-09-2006 ''Έκδοση λανθασμένων βεβαιώσεων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας από τις Νομαρχιακές Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών''
 
31/07/2006
Α.Π.: Α-44351/3819 ''Κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων, σε περιοχές των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης
 
22/12/2005
Α.Π.: Α70004/6815/22-12-2005 ''Μη αναγκαία η υπεύθυνη δήλωση μόνιμου κατοικίας για την έκδοση μιας Άδειας Κυκλοφορίας''
 
04/02/2004
Αριθ.: οικ.4700/330/04-02-2004 ''Νομοθετικό πλαίσιο έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας νέου τύπου''
 
11/12/2002
Αριθ: 61512/2900/11-12-2004 ''Διπλοκάμπινα-ισχύων Νόμος''
 
30/07/2002
Α.Π. Φ23 / 42876 / 5636 /30-07-2002 Κοινοποίηση της Υ.Α 36927/4751/26-6-2002 ''ΦΕΚ 847/Β/8-7-2002'' και της Κ.Υ.Α. 30510/3941 13-5-2002 ''ΦΕΚ 718/13-6-2002''
Άδεια για Ιδιωτικό ΚΤΕΟ
 
12/12/1995
Ν. 2366/12-12-1995 - Άρθρο 8, § 1-2
Πρόστιμα που προβλέπονται σε περίπτωση κυκλοφορίας Euro4 & Euro3.........για τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα στους Νομούς της Αττικής και της Θεσ/νίκης
 
Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος | Ελ. Βενιζέλου 248, 17675 Καλλιθέα | Τ: 2109413028 | F: 2109431677 | E: info@seeae.gr

Powered by Clarus | Protean Technologies