Μόνο για Μέλη: Σύνδεση
>>
Πληκτρολογήστε μέρος της λέξης ή μία λέξη ή μία φράση προς αναζήτηση..
Νομοθεσία

Σ’ αυτές τις σελίδες θα ενημερωθείτε για τους Νόμους και τις Αποφάσεις της Ελληνικής νομοθεσίας, ως προς την λειτουργία των επιχειρήσεών μας και πάνω στα διάφορα σημαντικά προβλήματα του κλάδου μας, τα οποία κατά καιρούς προκύπτουν.


Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Υπουργείο Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
Επιτροπή Ανταγωνισμού
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
Διάφοροι Άλλοι Νόμοι
22/06/2016
Nόμος 4399/2016 (ΦΕΚ Α' 117 - 22.06.2016)
Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.
 
15/05/2014
Νόμος 4264/2014 (ΦΕΚ.118, Α’ 15-5-2014) Παρεμπόριο
Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις. Κεφάλαιο Η΄, Εκθέσεις : Άρθρο 36, Ανακοίνωση λειτουργίας εκθέσεων και άδεια καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων…
 
11/09/2013
Αριθ. πρωτ.:1994/11-9-2013 Ερμηνευτική εγκύκλιος του Ν.4155/13 Παρεμπόριο
Ερμηνευτική Εγκύκλιος για την εφαρμογή διατάξεων αντιμετώπισης παρεμπορίου - Σύσταση Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥ.Κ.Α.Π) Σχετ : α- Διατάξεις Ν. 2323/1995 περί υπαιθρίου εμπορίου όπως αυτός τροπ/κε και ισχύει, β- Διατάξεις άρθρων 39 και 40 του Νόμου 4155/2013 (Τόμ.Α-120 από 29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
 
08/08/2013
Νόμος 4177/2013 (ΦΕΚ.173/Α’/8-8-2013)
Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.....
 
29/05/2013
Νόμος 4155/2013 (ΦΕΚ.120, Α΄ 29-5-2013) Παρεμπόριο
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις. Κεφάλαιο τρίτο : Τροποποιήσεις του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86) Για τα σήματα. Άρθρο 14 : Τροποποίηση άρθρου 121… Κεφάλαιο τέταρτο : Ρυθμίσεις για το παρεμπόριο. Άρθρο 39 : Απομιμητικά προϊόντα…
 
20/04/2011
Νόμος 3959/2011 (ΦΕΚ. 93/Α'/20-4-2011)
Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού...
 
03/08/2010
Νόμος 3869/2010 (ΦΕΚ.130/Α’/3-8-2010)
Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις.....
 
05/05/2009
Νόμος 3758/2009 (ΦΕΚ. 68/Α’/5-5-2009)
Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις.....
 
03/01/2000
Νόμος 146/1914 (27-01-1914) Περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού
 
16/11/1994
Νόμος 2251/1994 (ΦΕΚ. 191/Α’/16-11-1994)
Προστασία των καταναλωτών.....
 
Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος | Ελ. Βενιζέλου 248, 17675 Καλλιθέα | Τ: 2109413028 | F: 2109431677 | E: info@seeae.gr

Powered by Clarus | Protean Technologies