Μόνο για Μέλη: Σύνδεση
>>
Πληκτρολογήστε μέρος της λέξης ή μία λέξη ή μία φράση προς αναζήτηση..
Νομοθεσία

Σ’ αυτές τις σελίδες θα ενημερωθείτε για τους Νόμους και τις Αποφάσεις της Ελληνικής νομοθεσίας, ως προς την λειτουργία των επιχειρήσεών μας και πάνω στα διάφορα σημαντικά προβλήματα του κλάδου μας, τα οποία κατά καιρούς προκύπτουν.


Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
Διάφοροι Άλλοι Νόμοι
21/02/2016
Νόμος 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α'/21-2-2016)
Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις..... Άρθρο 33, Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων...
 
21/07/2015
Υπουργείο Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης
Εγκύκλιος ΟΑΕΕ με θέμα : « Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικών εισφορών στον ΟΑΕΕ »
 
18/07/2015
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015. Capital Controls.................
 
08/07/2015
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκύκλιος του Ο.Α.Ε.Δ.
Θέμα: Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2015.............
 
02/07/2015
Ν. 4331/2-7-2015 (ΦΕΚ. 69 Α') Ρυθμίσεις και ποινές για τα χρέη του Ο.Α.Ε.Ε.
Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις. 1. Η παρακράτηση οφειλών για τους προς συνταξιοδότηση συναδέλφους αυξάνεται από 20.000€ σε 25.000€. Όσοι οφείλουν 25.000€ έως και 50.000€ με ειδική ρύθμιση 60 δόσεων μπορούν να μπούν στην ρύθμιση. 2. Με το άρθρο 37 καταργείται κάθε δίωξη και ποινή για χρέη στον Ο.Α.Ε.Ε. Όσες υποθέσεις δεν έχουν εκδικασθεί αποσύρονται και μπαίνουν στο αρχείο. Όσες έχουν εκδικασθεί και προβλέπουν ποινές, οι αποφάσεις δεν εκτελούνται, παράλληλα προβλέπονται σωρεία ευεργετικών διατάξεων με την ψήφιση του Ν. 4331........................
 
29/06/2015
ΦΕΚ Α' 65/28-6-2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας.....................
 
05/05/2014
Ν. 4261/5-5-2014 ''Τροποποίηση στην ασφάλεια αυτοκινήτων''
ΦΕΚ Α' 107/5-5-2014, άρθρο 169
 
26/03/2014
Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ.Α' Αρ. Φυλ. 74)
Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις..................
 
07/01/2014
Ν. 4225/7-1-2014 ''Σχετικά με τα εργατικά''
 
10/10/2013
ΦΕΚ Β' 2556/10-10-2013 ''Σχετικά με τις ασφάλειες''
Μόνο πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί πράκτορες μπορούν να ...............
 
30/09/2013
Έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, για τις ασφάλειες
Μόνο πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί πράκτορες μπορούν να ...............
 
09/03/2010
Ν. 3832/09-03-2010 - ΦΕΚ Α' 38 Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.)
Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής. ( Άρθρο 6 §3 )
 
08/05/2009
Α.Π.: 22291/14-05-2009 ''Κατάργηση των τελών «μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος» και «αδείας οχήματος» για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα''
 
17/08/2007
Υ.Α. Κ3-8010/2007 (ΦΕΚ Β' Αρ.Φ. 1600/17-8-2007) ''Σχετικά με τις Ασφάλειες''
Kαθορισμός των απαιτούμενων προϋποθέσεων − εξετάσεων, που αποδεικνύουν την εμπειρία, τις ικανότητες και τις γενικές εμπορικές και επαγ− γελματικές γνώσεις των διαμεσολαβητών στην Ασφάλιση..............................
 
14/09/2006
Προεδρικό Διάταγμα 190/14-9-2006 ΦΕΚ Α' Αρ.Φ. 196/14-9-2006 ''Σχετικά με τις ασφάλειες''
Μόνο πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί πράκτορες μπορούν να ...............
 
10/03/2006
Νόμος 3446/10-3-2006 ΦΕΚ 49 Α'
Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων − Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις.
 
09/03/1999
Ν. 2690/9-3-1999 (ΦΕΚ.Α' Αρ. Φυλ. 45)
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.........................
 
10/09/1993
Νόμος 2170/10-9-1993 ΦΕΚ 150 Α'
Τροποποίηση του Ν.Δ. 400/1970 "Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως και άλλες διατάξεις"
 
18/07/1986
Προεδρικό Διάταγμα 237/18-7-1986 ΦΕΚ.110, Α'
Θέμα: Άρθο 2, υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτων.........
 
11/06/1986
Ν. 1599/11-6-1986 (ΦΕΚ.Α' Αρ.Φυλ. 75)
Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητος και άλλες διατάξεις................. Κυρώσεις της υπεύθυνης δήλωσης ν.1599/86..........
 
Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος | Ελ. Βενιζέλου 248, 17675 Καλλιθέα | Τ: 2109413028 | F: 2109431677 | E: info@seeae.gr

Powered by Clarus | Protean Technologies