Μόνο για Μέλη: Σύνδεση
>>
Πληκτρολογήστε μέρος της λέξης ή μία λέξη ή μία φράση προς αναζήτηση..
Νομοθεσία

Σ’ αυτές τις σελίδες θα ενημερωθείτε για τους Νόμους και τις Αποφάσεις της Ελληνικής νομοθεσίας, ως προς την λειτουργία των επιχειρήσεών μας και πάνω στα διάφορα σημαντικά προβλήματα του κλάδου μας, τα οποία κατά καιρούς προκύπτουν.


Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
Διάφοροι Άλλοι Νόμοι
05/11/2021
ΦΕΚ 208 Α' 5/11/2021
Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις...
 
16/10/2021
ΦΕΚ 4766 Β' /16-10-2021 Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα
Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας...
 
05/02/2021
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00...
 
04/12/2020
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4758/ΦΕΚ 242 Α' 04-12-2020
Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις...
 
27/10/2020
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4738/ΦΕΚ 207 Α' 27-10-2020
Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις...
 
15/09/2020
ΦΕΚ 177 Α' 15/09/2020
Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19...
 
31/07/2020
ΦΕΚ 148/ 31-07-2020
Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας...
 
24/07/2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Δ1γ/ΓΠ οικ 47265
Συστάσεις αναφορικά με την καθολική χρήση της μάσκας /ασπίδας προσώπου σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (τροφίμων και ποτών και παροχής υπηρεσιών) στα πλαίσια της πανδημίας COVID-19...
 
14/07/2020
Εγκύκλιος ΑΑΔΕ ΑΔΑ: 9ΞΓΣ46ΜΠ3Ζ-Ζ48
Παροχή διευκρινίσεων χορήγησης της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής μετά την δημοσίευση της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 163 (Β’ 2787/10.07.2020)...
 
30/06/2020
ΦΕΚ 128 Α' 30/06/2020
Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις...
 
27/06/2020
ΦΕΚ 2599 Β' 27/06/2020
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και ισχύει...
 
19/06/2020
Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ:A.1154
Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Covid» του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε...
 
04/05/2020
Εγκύκλιος Aρ. πρωτ.: 17312/Δ9. 506
Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων...
 
03/05/2020
ΦΕΚ 1648' Β 03/05/2020
Περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών πέραν των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, εξαιρούνται μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών, αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο...
 
26/03/2020
ΦΕΚ 1040 B' Συμπλήρωματική
Συμπλήρωση της αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ 20036/22.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης - «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 986)...
 
22/03/2020
ΦΕΚ 986 Β' 22-03-2020
Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19...
 
21/02/2016
Νόμος 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α'/21-2-2016)
Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις..... Άρθρο 33, Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων...
 
21/07/2015
Υπουργείο Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης
Εγκύκλιος ΟΑΕΕ με θέμα : « Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικών εισφορών στον ΟΑΕΕ »
 
18/07/2015
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015. Capital Controls.................
 
08/07/2015
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκύκλιος του Ο.Α.Ε.Δ.
Θέμα: Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2015.............
 
02/07/2015
Ν. 4331/2-7-2015 (ΦΕΚ. 69 Α') Ρυθμίσεις και ποινές για τα χρέη του Ο.Α.Ε.Ε.
Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις. 1. Η παρακράτηση οφειλών για τους προς συνταξιοδότηση συναδέλφους αυξάνεται από 20.000€ σε 25.000€. Όσοι οφείλουν 25.000€ έως και 50.000€ με ειδική ρύθμιση 60 δόσεων μπορούν να μπούν στην ρύθμιση. 2. Με το άρθρο 37 καταργείται κάθε δίωξη και ποινή για χρέη στον Ο.Α.Ε.Ε. Όσες υποθέσεις δεν έχουν εκδικασθεί αποσύρονται και μπαίνουν στο αρχείο. Όσες έχουν εκδικασθεί και προβλέπουν ποινές, οι αποφάσεις δεν εκτελούνται, παράλληλα προβλέπονται σωρεία ευεργετικών διατάξεων με την ψήφιση του Ν. 4331........................
 
29/06/2015
ΦΕΚ Α' 65/28-6-2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας.....................
 
05/05/2014
Ν. 4261/5-5-2014 ''Τροποποίηση στην ασφάλεια αυτοκινήτων''
ΦΕΚ Α' 107/5-5-2014, άρθρο 169
 
26/03/2014
Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ.Α' Αρ. Φυλ. 74)
Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις..................
 
07/01/2014
Ν. 4225/7-1-2014 ''Σχετικά με τα εργατικά''
 
10/10/2013
ΦΕΚ Β' 2556/10-10-2013 ''Σχετικά με τις ασφάλειες''
Μόνο πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί πράκτορες μπορούν να ...............
 
30/09/2013
Έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, για τις ασφάλειες
Μόνο πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί πράκτορες μπορούν να ...............
 
09/03/2010
Ν. 3832/09-03-2010 - ΦΕΚ Α' 38 Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.)
Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής. ( Άρθρο 6 §3 )
 
08/05/2009
Α.Π.: 22291/14-05-2009 ''Κατάργηση των τελών «μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος» και «αδείας οχήματος» για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα''
 
17/08/2007
Υ.Α. Κ3-8010/2007 (ΦΕΚ Β' Αρ.Φ. 1600/17-8-2007) ''Σχετικά με τις Ασφάλειες''
Kαθορισμός των απαιτούμενων προϋποθέσεων − εξετάσεων, που αποδεικνύουν την εμπειρία, τις ικανότητες και τις γενικές εμπορικές και επαγ− γελματικές γνώσεις των διαμεσολαβητών στην Ασφάλιση..............................
 
14/09/2006
Προεδρικό Διάταγμα 190/14-9-2006 ΦΕΚ Α' Αρ.Φ. 196/14-9-2006 ''Σχετικά με τις ασφάλειες''
Μόνο πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί πράκτορες μπορούν να ...............
 
10/03/2006
Νόμος 3446/10-3-2006 ΦΕΚ 49 Α'
Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων − Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις.
 
09/03/1999
Ν. 2690/9-3-1999 (ΦΕΚ.Α' Αρ. Φυλ. 45)
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.........................
 
10/09/1993
Νόμος 2170/10-9-1993 ΦΕΚ 150 Α'
Τροποποίηση του Ν.Δ. 400/1970 "Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως και άλλες διατάξεις"
 
18/07/1986
Προεδρικό Διάταγμα 237/18-7-1986 ΦΕΚ.110, Α'
Θέμα: Άρθο 2, υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτων.........
 
11/06/1986
Ν. 1599/11-6-1986 (ΦΕΚ.Α' Αρ.Φυλ. 75)
Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητος και άλλες διατάξεις................. Κυρώσεις της υπεύθυνης δήλωσης ν.1599/86..........
 
Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος | Ελ. Βενιζέλου 248, 17675 Καλλιθέα | Τ: 2109413028 | F: 2109431677 | E: info@seeae.gr

Powered by Clarus | Protean Technologies